loader

10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI

Makina Bakımcı Seviye 3

Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine vedonanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlarameydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla mümkün olmaktadır. Buyeterlilik, makine bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kaynes Makina Bakımcı Sınav Başvurusu için Gerekli Evraklar
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi için tıklayınız.

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI

12UY0105-3 Makine Montajcısı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08 : 8211

AMAÇ

Makine Montajcısı (Seviye 3) mesleğinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için

standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

15.11.2012/00/-

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI

12UMS0221-3 Makine Montajcısı 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

-

EĞİTİM SÜRESİ

-

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti makbuzu
 • Aday başvuru formu

ZORUNLU BİRİMLER

A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği

A2 Kalite Yönetimi

A3 Montaj Ön Hazırlığı

A4 Montaj

SEÇMELİ BİRİMLER

-

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

BİRİM BAŞLIKLARI

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI    (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ

SORU (AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği

10

%70

20 dk.

-

-

-

-

-

-

A2 Kalite Yönetimi

5

%70

10 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk.

A3 Montaj Ön Hazırlığı

5

%70

10 dk.

-

-

-

-

%80

60 dk.

A4 Montaj

5

%70

10 dk.

-

-

-

-

%80

240 dk.

GRUPLANDIRMA

 Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekir.

NOT: 

- Yeterlilik Birimlerinde yer alan başarım ölçütleri, özelliklerine göre teorik sınav veya performans sınavı uygulanarak ölçülür ve değerlendirilir. Yeterlilik birimlerinde teorik sınav ve/veya performans sınavı uygulanarak ölçülen başarım ölçütlerinin değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır.

- Performans sınavı uygulanan yeterlilik birimlerinden başarılı sayılmak için; uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

- Adayın sınavı sınav komisyonu tarafından değerlendirilir, komisyon 2(iki) sınav değerlendiriciden oluşur.

-Her iki değerlendiricinin değerlendirme sonucunda vermiş oldukları puanın ortalaması alınır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren (5) yıldır.

BELGE ÜCRETİ

 

Not: Belge ücreti nakit veya kredi kartıyla ödenebilir veya havale yapılabilir. 

IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Ödenen belge ücreti ile bir yıl içerisinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir. 

GÖZETİM KRİTERLERİ

GÖZETİM YÖNTEMİ

Gözetim ve Hizmet Birim Formunun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI

Belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında

YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ 

Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi içerisinde; Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan gözetimde yeterliliklerinde olumsuzluk/başarısızlık/yetersizlik tespit edilmesi, belge geçerlilik süresi içerisinde bir yıldan fazla mesleğe ara verilmesi veya mesleğe ilişkin Ulusal Meslek Standardında veya Ulusal Yeterliliğinde revizyon yapılması hallerinde belge geçerlilik süresi teorik ve uygulamalı sınav yapılarak uzatılır. Diğer durumlarda bir defaya mahsus olmak üzere belge geçerlilik süresi 5 (Beş) yıl daha uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda kişi, Yeterlilik Belgesi almak için tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak şekilde yeniden sınava girmek zorundadır.

TALİMATLAR

 SINAV TALİMATI

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır. 
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 •  Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.
 • Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. 
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI

- Bilgi beceri ve yetkinliklerini geliştirerek aynı meslekte 4. Seviye Mesleki Yeterlilik belgesini edinme imkânı bulunmaktadır

 

 

 

 ŞARTNAME DOSYASINI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ