loader

14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI

PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru Evrakları
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
3.Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

14UY0195-3/00 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Sınav Ücreti Tarifesi

#  

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

 1

  14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

  225,00

 2

  14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi

  675,00

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 900,00 

Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları Hangi Konu Başlıklarından Çıkacaktır.

Sınav Soruları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklerdeki bilgi ifadesi başlıklarına göre hazırlanmaktadır.

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 Sınavına Girecek Adaylar: MYK tarafından Yayınlanan 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 Ulusal Yeterliliğindeki aşağıdaki başlıklara çalışabilirler.

14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma - Teorik Sınav Soru Başlıkları

BG.1   Çalışacağı alandaki risk faktörlerini sıralar. 
BG.2   İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar. 
BG.3   Sorun yaratacak aksaklıkları kimlere bildirmesi gerektiğini açıklar. 
BG.4   Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar. 
BG.5   Çalışma alanı ve çevresinde ilgisiz kişiler bulunduğunda yapması gerekenleri açıklar. 
BG.6   İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) listeler. 
BG.7   Yangınla ilgili önleyici tedbirleri açıklar 
BG.8   Güç kaynağından güvenli biçimde elektrik alma yöntemlerini açıklar. 
BG.9   Yüksekte çalışma kurallarını açıklar. 
BG.10 Yardımcı elemanlara iş dağılımının nasıl yapılacağını açıklar. 
BG.11 İşin ne kadar süreceğini hesaplar.
BG.12 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. 
BG.13 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar. 
BG.14 Tehlikeli ve zararlı atıkların depolanması için gerekli olan önlemlerin neler olduğunu açıklar. 
BG.15 Yapılacak işlemin türüne göre uygulanacak kalite sağlama tekniklerini açıklar. 
BG.16 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar. 
BG.17 Mesleği ile ilgili eğitimleri nasıl takip edeceğini açıklar. 
BG.18 Mesleği ile ilgili yeni teknoloji ve gelişmeleri nereden takip edeceğini açıklar. 
BG.19 Bilgi ve deneyimini çalıştığı kişilere nasıl aktaracağını

14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma - Performans Sınav Soru Adımlar: (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

BY.1*   İş Sağlığı ve Güvenliği için risk değerlendirmesi sonucu belirlenen ve işveren tarafından temin edilen KKD'leri kullanır. 
BY.2    İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar. 
BY.3*   İşveren tarafından sağlanacak ilk yardım çantası ve yangın söndürücüyü bulundurur. 
BY.4    Çalışacağı alanın gereken güvenlik kontrolünü kendisine verilen talimatlara uygun olarak yapar. 
BY.5    Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar. 
BY.6    Kendisine verilen iş ile ilgili programını belirler.

 

14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi Teorik Sınav Soru Başlıkları

BG.1   Montaj için gerekli araç ve gereci listeler. 

BG.2   Kullanacağı elektrikli aletler için enerji bağlantısını nasıl sağlayacağını açıklar. 

BG.3   Doğramaların montaj yerlerini nasıl belirleyeceğini belirtir. 

BG.4   Mevcut kör kasa var ise korozyon ve yalıtım kontrolünü nasıl yapacağını açıklar. 

BG.5   Kanatları menteşelerinden nasıl çıkaracağını açıklar. 

BG.6   Sabit camların cam macunlarını ve cam çivilerini nasıl sökeceğini açıklar. 

BG.7   Mevcut camları nasıl sökeceğini açıklar. 

BG.8   Kasa, kanat ve orta kayıtları nasıl sökeceğini tanımlar. 

BG.9   Sökülen kasaların kalan parçalarını nasıl temizleyeceğini belirtir. 

BG.10 Söküm yapılan mekanı nasıl temizleyeceğini açıklar. 

BG.11 Doğrama bağlantı delik yerlerini nasıl markalayacağını belirtir. 

BG.12 Uygun ucu ve delme makinesini eşleştirir. 

BG.13 Bağlantı deliklerini nasıl deleceğini açıklar. 

BG.14 Doğrama kasasını yerine nasıl yerleştireceğini açıklar. 

BG.15 Kasayı nasıl takozlayacağını açıklar. 

BG.16 Kasanın yatay ve düşey teraziye nasıl alınacağını açıklar. 

BG.17 Takozları nasıl sıkıştıracağını açıklar. 

BG.18 Uygun ucu ve delme makinesini eşleştirir. 

BG.19 Uygun makine ile duvar bağlantı deliğini nasıl deleceğini açıklar. 

BG.20 Uygun dübelli vidayı belirler. 

BG.21 Uygun dübel veya vidayla doğramayı duvara nasıl tespit edeceğini açıklar. 

BG.22 Cam kanalı ayar takozunun PVC profile uygun nasıl seçileceğini açıklar. 

BG.23 Cam kanalı ayar takozuna nasıl uygulayacağını açıklar. 

BG.24 Doğramaya uygun camı, ölçüsünü kontrol ederek eşleştirir. 

BG.25 Camı yerine nasıl takacağını açıklar. 

BG.26 Cam çıtası ölçüsünü nasıl alacağını açıklar. 

BG.27 Markalanmış uygun çıtayı hangi kurala göre seçeceğini açıklar. 

BG.28 Çıtayı yerine nasıl takacağını açıklar. 

BG.29 Su tahliye tapalarını nasıl takacağını açıklar. 

BG.30 Montaj tapalarını nasıl takacağını açıklar. 

BG.31 Uygun aksesuarları hangi kurallara göre seçeceğini belirtir. 

BG.32 Aksesuarları çerçevede takılacağı yere nasıl tutturacağını açıklar. 

BG.33 Tespit deliklerini nasıl deleceğini açıklar. 

BG.34 Doğramaya takılacak diğer aksesuarların nasıl takılacağını açıklar. 

BG.35 Uygun vida ve sıkıştırma ucu - aletini neye göre seçeceğini açıklar. 

BG.36 Uygun vida ile kilit kol ve aksesuarları doğramaya nasıl tespit edeceğini açıklar.

BG.37 Dikmeyi markalanmış yerde nasıl sabit tutacağını açıklar. 

BG.38 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarını nasıl bağlayacağını açıklar. 

BG.39 Rayları markalanmış yerde nasıl sabit tutacağını açıklar. 

BG.40 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının nasıl bağlanacağını açıklar. 

BG.41 Lamelleri nasıl hazırlayacağını açıklar. 

BG.42 Tespit makinesi ve ucunu nasıl hazırlayacağını açıklar. 

BG.43 Lamelleri markalanmış yerlere nasıl tespit edeceğini açıklar. 

BG.44 Yalıtım yapılacak bölgeyi nasıl temizleyeceğini açıklar. 

BG.45 Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna nasıl uygulayacağını açıklar. 

BG.46 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini nasıl temizleyeceğini açıklar. 

BG.47 Su yalıtımı yapılacak bölgeyi nasıl temizleyeceğini açıklar. 

BG.48 Su yalıtım malzemesini doğrama ile duvar birleşim yerine nasıl uygulayacağını açıklar. 

BG.49 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini nasıl temizleyeceğini açıklar.

BG.50 Kilitlenmeyen kanatlardaki ayarları nasıl yapacağını açıklar. 

BG.51 Menteşe ayarlarını nasıl yapacağını açıklar. 

BG.52 Camdan dolayı oluşan kanat sarkmalarını nasıl tespit edeceğini açıklar. 

BG.53 Hatalı kanatlardaki cam takozlarını nasıl değiştireceğini açıklar. 

BG.54 Gerekli görülen yerlerde uygun sağlamlaştırma işlemini nasıl yapacağını açıklar.

BG.55 Kullanım bilgilerini müşteriye nasıl anlatacağını açıklar. 

BG.56 Kullanımla ilgili uygulamayı nasıl yapacağını açıklar. 

BG.57 İş teslim tutanağını nasıl düzenleyeceğini açıklar. 

BG.58 Aksesuar, conta, cam, menteşe, PVC profil ve kilitleri nasıl kontrol edeceğini ve arızaları nasıl tespit edeceğini açıklar. 

BG.59 Arıza durumuna göre malzemeleri listeler. 

BG.60 Arızanın nedenleri, giderme yöntemleri ve süresi hakkında müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar. 

BG.61 Arızayı giderecek ürünler ve özellikleri hakkında müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar. 

BG.62 Yetkiliden maliyet hakkında nasıl bilgi alacağını ve müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar. 

BG.63 Müşteri ile anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilen arızayı nasıl gidereceğini açıklar. 

BG.64 Giderilen arızaların müşteri ile nasıl kontrol edileceğini açıklar. 

BG.65 Arıza giderme tutanağını nasıl düzenleyeceğini açıklar.

14UY0195-3/A1 PVC Doğrama Montaj İşlemi Performans Sınav Başlıkları (Başında (*) Yıldız bulunan adımlar kriktik adımlar olup başarılması zorunludur.)

BY.1    Doğramaların ölçülerini kontrol ederek montaj yerlerini belirler. 

BY.2    Mevcut kör kasa var ise korozyon ve yalıtım kontrolünü yapar. 

BY.3    Kanatları menteşelerinden çıkarır. 

BY.4    Sabit camların cam macunlarını ve cam çivilerini söker. 

BY.5    Mevcut camları söker. 

BY.6    Kasa, kanat ve orta kayıtları söker. 

BY.7    Sökülen kasaların kalan parçalarını temizler. 

BY.8    Söküm yapılan mekanı temizler. 

BY.9    Doğrama bağlantı delik yerlerini markalar. 

BY.10 * Uygun ucu ve delme makinesini seçer. 

BY.11 Bağlantı deliklerini deler. 

BY.12 Doğrama kasasını yerine yerleştirir. 

BY.13 * Kasayı takozlar. 

BY.14 Kasayı yatay ve düşey teraziye alır. 

BY.15 * Takozları sıkıştırır. 

BY.16 Uygun ucu ve delme makinesini seçer. 

BY.17 Uygun makine ile duvar bağlantı deliği deler. 

BY.18 Uygun dübelli vidayı seçer. 

BY.19 Uygun dübel veya vidayla doğramayı duvara tespit eder. 

BY.20 Yalıtım yapılacak bölgeyi temizler. 

BY.21 * Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular. 

BY.22 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler. 

BY.23 * Cam kanalı ayar takozunu PVC profile uygun seçer. 

BY.24 Cam kanalı ayar takozunu uygular. 

BY.25 Doğramaya uygun camı, ölçüsünü kontrol ederek seçer. 

BY.26 Camı yerine takar. 

BY.27 Cam çıtası ölçüsünü alır. 

BY.28 Markalanmış uygun çıtayı seçer. 

BY.29 Çıtayı yerine takar. 

BY.30 Su tahliye tapalarını takar. 

BY.31 * Montaj tapalarını takar. 

BY.32 Uygun aksesuarları seçer. 

BY.33 Aksesuarları çerçevede takılacağı yere tutturur. 

BY.34 * Tespit deliklerini deler. 

BY.35 Doğramaya takılacak diğer aksesuarları takar. 

BY.36 Uygun vida ve sıkıştırma ucu - aletini seçer ve hazırlar. 

BY.37 Uygun vida ile kilit kol ve aksesuarları doğramaya tespit eder. 

BY.38 Montaj elemanlarını hazırlar. 

BY.39 Dikmeyi markalanmış yerde sabit tutar. 

BY.40 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının bağlantılarını yapar. 

BY.41 Montaj elemanlarını hazırlar. 

BY.42 Rayları markalanmış yerde sabit tutar. 

BY.43 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının bağlantılarını yapar. 

BY.44 Lamelleri hazırlar. 

BY.45 Tespit makinesi ve ucunu hazırlar. 

BY.46 Lamelleri markalanmış yerine tespit eder. 

BY.47 Yalıtım yapılacak bölgeyi temizler. 

BY.48 * Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular. 

BY.49 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler. 

BY.50 Su yalıtımı yapılacak bölgeyi temizler. 

BY.51 Su yalıtım malzemesini hazırlar. 

BY.52 * Su yalıtım malzemesini doğrama ile duvar birleşim yerine uygular. 

BY.53 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler. 

BY.54 Kanatlar kapalıyken üzerindeki kilitleri kilitler. 

BY.55 * Kilitlenmeyen kanatlardaki ayarları yapar. 

BY.56 * Menteşe ayarlarını yapar. 

BY.57 * Camdan dolayı oluşan kanat sarkmalarını tespit eder. 

BY.58 Hatalı kanatlardaki cam takozlarını değiştirir. 

BY.59 Son ve genel görünüş kontrolü yapar.

Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?
Sınavlara giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2017/1 sayılı tebliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 33 meslekte on iki aylık geçiş süresi dolmuştur. 27.09.2018 tarihi itibariyle 2017/1 sayılı tebliğde yer alan bu 33 bu meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdamını zorunlu kılan tebliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 26.09.2017 tarihinin üzerinden on iki ayın geçmesi ile 27.09.2018 tarihinden itibaren 33 meslekte daha belge zorunluluğu yürürlüğe girecektir. Böylece belge zorunluluğu olan meslek sayısı 81’e çıkmış bulunmaktadır.

İş yerlerinde gerçekleştirilecek denetimlerde, tebliğe konu 33 meslek alanında çalıştırılan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmadığının tespiti halinde işverenlere çalışan başına idari para cezası verilmektedir.

Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için belgesiz kişi çalıştırmamaları ve İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak destekten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Kaynes Sınav belgelendirme konusunda yetkili midir?
Kaynes, ilgili iki meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Bulunduğum ilde sınava girebilir miyim?
Kaynes Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme yapmaya yetkilidir. 
Bulunduğunuz ilde Kaynes tarafından belirlenen aday sayısı oluştuğunda sınav yapılabilmektedir. En az olması gereken aday sayısını Kaynes’e sorunuz.

Sınav ücretlerinde indirim yapılabilir mi?
Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi sayfasında ve Kaynes’in www.kaynes.com.tr adresinde yayınlanan ücret tarifleri geçerlidir. Bunun dışında bir tarife uygulanmamaktadır. Resmi ücretlerde indirim yapılamamaktadır.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak?
Sınavlarda sorulan sorular MYK tarafından yayınlanan;  
ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 Ulusal yeterliliklerinde belirtilen konulardan çıkmaktadır. 

Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
Teorik sınavlardan en az %60 puan 
Performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

Kaç sınav hakkım var ve başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girme şartı nedir?
Sınav başvurusu yapan tüm adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

 

 ŞARTNAME DOSYASINI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ