loader

11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI

Bu yeterlilik, İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilik olarak görülmektedir. Bu bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi beceri ve yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

1. BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ- ADI

11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7131.01

AMAÇ

Bu yeterlilik, İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilikolarak görülmektedir. Bu bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi beceri ve yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ /REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ

19.10.2011 / 2 / 11.12.2013

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEKSTANDARTLARI

İnşaat Boyacısı(Seviye 3) Ulusal Meslek Standartı 10UMS0058-3

page1image114904160

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

 
page1image114897056

EĞİTİM SÜRESİ

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  •   Kimlik fotokopisi

  •   Belgelendirme ücreti makbuzu

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

page1image155464256

11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

SEÇMELİ BİRİMLER

 
 
 

 ŞARTNAME DOSYASINI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ