loader

İKİNCİ EL OTO ALIM SATIM MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Son günlerde gündemde oldukça fazla yer alan bir konu olan, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu mesleki yeterlilik belgesi almak istiyorum diyenlerin uyması gereken belgelendirme şartları şu şekildedir.

Öncelikle oto galeri işini yapan veya yapmak isteyen kişilere bahsi geçen oto alım satım belgesi verilmesindeki amaç; 

-Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Oto galerici belgesi sınavı başvurusu yapmak ve mesleki yeterlilik sınavına girmek isteyenler için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi başvurusunda lise mezunu olma şartı bulunmamaktadır. Ön şart aranmaksızın herkes sınava girebilir.

Çok sık karıştırılan bir durumda galericilik eğitim sertifikası ve galerici mesleki yeterlilik sınavı kavramlarıdır. Belgelendirme kuruluşlarınca sadece sınav ve belgelendirme işlemleri yapılmaktadır. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu teorik sınav ve performansa dayalı uygulama sınav sonuçlarında başarılı olan adaylara verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurusu yapmak için lütfen buraya tıklayınız.

Sınavlar zorunlu ve seçmeli birimlerden oluşmaktadır.

Zorunlu sınav birimleri; 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite  

A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

Seçmeli sınav birim ise B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler alanıdır.

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1-A2 grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler.

Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Kamera karşısında yapılan sınavlardan başarılı sayılmak için teorik sınavlardan en az %70, performans sınavından en az %80 puan almak gerekir. Kritik adımların tümünden başarılı olmak zorunludur.

Adaylar tarafından çok merak edilen galeri mesleki yeterlilik sınav soruları nerden çıkmaktadır veya mesleki yeterlilik belgesi sınavına nereden çalışılabilir sorularını cevaplayacak olursak; teorik ve performans sınavları mesleki yeterlilik kurumu sitesinde yayınlanmış ve herkes açık olan ulusal yeterliliklere göre hazırlanmaktadır. Adaylar ilgili ulusal yeterliliği indirip inceleyebilirler.

Galerici mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır ve galerici yetki belgesi nereden alınır soruları hem çok karıştırılmakta hem de yanlış belge, yanlış kurumlardan istenmektedir. Şimdi bu konunun detayını irdeleyelim;

 • Galerici mesleki yeterlilik belgesi MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan teorik ve performansa dayalı uygulama sınav sonuçlarında başarılı olan adaylara verilmektedir.
 • Galerici yetki belgesiise il ticaret müdürlüklerince verilmektedir. Yetki başvurusu öncesinde mutlaka mesleki yeterlilik belgesi alınmalıdır.

Kaynes’ten Oto alım satım mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır sorusuna gelecek olursak; öncelikle galerici yeterlilik belgesi veren kurumlar mutlaka MYK tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. 2. El oto alım satım yapan galericiler başvuru yaptıkları firmanın MYK tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığını mutlaka sorgulamalıdır. Kaynes MYK’nın yetkilendirdiği bir kuruluştur.

İkinci el Oto mesleki yeterlilik belgesi sınavı başvurusu için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Başvuru yapanın kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme ücreti dekontu
 • Aday başvuru formu (doldurulmuş)

Mesleki yeterlilik belgesi ücreti nereye yatırılır sorusu zaman zaman sorulduğu için cevaplamakta fayda varBelge ücreti nakit, kredi kartıyla ödenebildiği gibi havale olarakta yatırılabilmektedir. Kaynes’in sınav ve belge ücreti için aktif hesap numarası şudur: Garanti bankası IBAN_No: TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

Mesleki yeterlilik belgeleri süreli olup otomotiv mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır.

Belgenin gözetimiyle ilgili olarak şunları hatırlatmak önem arz etmektedir. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Gözetim zaman aralığı ise belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasındır. 

Yeniden belgelendirme yöntemi ise aşağıda anlatıldığı gibidir;

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Sınavlarla ilgili adaylar aşağıdaki uyarılara kesinlikle uymalıdır.

 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır. 
 • Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir.
 • Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayınsınava girmesine izin verilmez.
 • Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez.

Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.

 • Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. 
 • Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.
 • MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.

Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.

HABER VE DUYURULAR